Łagodzenie ograniczeń w czasie epidemii.

Na mocy kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. ( Dz. U. 2020.878) niektóre ustanowione w czasie epidemii ograniczenia ulegają nieznacznym złagodzeniom. W szczególności otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, kasyna oraz obiekty sportowe. Istotne jest również zniesienie obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających granice w celach zarobkowych, przez uczniów lub studentów.

Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa.

Jednocześnie nadal, do odwołania obowiązuje zakaz prowadzenia działalności salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

W przypadku konieczności świadczenia danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia, możliwe jest odkrycie ust i nosa.

Otwarcie restauracji, punktów gastronomii oraz kasyn.

Od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania dopuszczalne jest prowadzenie działalności polegającej na przygotowaniu i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub dokonującym wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu. Warunkiem prowadzenia takiej działalności jest jednak aby w lokalu lub ogródku gastronomicznym (miejscu do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych) znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi.

Także od dnia 18 maja 2020 r. dopuszczalne jest prowadzenie kasyn. Wówczas należy zapewnić, aby w lokalu znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10m2 powierzchni wydzielonej na miejsce, w którym prowadzi się gry, z wyłączeniem obsługi.

W przypadku spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym czy tez wydzielonej strefie gastronomicznej możliwe jest odkrycie ust i nosa. Zatem samo przebywanie w restauracji, ogródku i lokalu nie związane z konsumpcją nie zwalnia z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Prowadzenie działalności sportowej.

Od dnia 16 maja 2020 r. dopuszczalne jest podejmowanie czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich prowadzonych w wyszczególnionych obiektach. Dopuszczalne jest także prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego, prowadzonej na stadionach, boiskach, kortach, polach golfowych, strzelnicach, salach i halach.

Warunkiem prowadzenia w/w działalności jest aby na stadionach sportowych, skateparkach, torach kolarskich, czy też otwartych obiektach do paintballu przebywało nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi. Na pełnowymiarowych otwartych boiskach (piłkarskich, rugby, hokeja na trawie, baseballu) od dnia 16 maja 2020 r. może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów korzystających z tych obiektów.

Dopuszczalne jest prowadzenie działalności sportowej na salach i halach sportowych ( z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness) na terenie których jest realizowane szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe. Warunkiem jest jednak, aby w tym samym czasie, z wyłączeniem innych osób przebywało odpowiednio:

  • 12 osób i trener, dla obiektów do 300 m2
  • 16 osób i 2 trenerów, dla obiektów do 800 m2
  • 24 osoby i 2 trenerów, dla obiektów do 1000 m2
  • 32 osoby i 3 trenerów, dla obiektów powyżej 1000 m2

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu ma obowiązek zweryfikować liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, dezynfekować sprzęt po każdym użyciu, a także zapewnić 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających. Wyłączona jest możliwość korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego, za wyjątkiem toalety. Należy także zapewnić osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.

Do osoby sędziego, trenera oraz osoby uprawniającej sport nie stosuje się obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zniesienie obowiązku kwarantanny.

Od dnia 16 maja 2020 r. do osób przekraczających granicę państwową w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie stosuje się obowiązku poddania 14 dniowej kwarantannie jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  • osoba ta przekracza granicę wewnętrzną państwa członkowskiego (o której mowa w kodeksie granicznym Schengen)
  • przekracza tą granicę w ramach wykonywania czynnosći zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; lub
  • przekracza te granicę uczeń lub student pobierający naukę w Rzeczpospolitej Polskiej lup państwie sąsiadującym i ich opiekunów; lub
  • przekraczają tę granice dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz państwie sąsiadującym oraz ich opiekunów, wraz z nimi przekraczający granicę.

Osoby przekraczający granicę zobowiązane są udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej, (EOG) albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w państwie sąsiadującym lub w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.