Formularze do pobrania

Poniżej znajdują się formularze pism, oświadczeń, wniosków i umów do pobrania

I. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach.

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

a) Plik w formacie rtf:

b) Plik w formacie pdf:

II. Wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w KW.

  • Wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w księdze wieczystej „KW-WPIS”.