Obowiązek noszenia maseczki.

W dniu 10. kwietnia 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 658). Rozporządzeniem tym przedłużono do dnia 19 kwietnia 2020 r. większość ograniczeń przewidzianych w poprzednio wydanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31. marca 2020 r. ( https://prawopraktycznie.pl/?p=299 ).

Oprócz ograniczeń związanych z przemieszczaniem się, przebywaniem w obiektach handlowych, usługowych czy placówkach pocztowych wprowadzono do odwołania (bezterminowo) obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zgodnie z przepisem paragrafu 18: Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Z treści przepisu wynika, że nakaz zakrywania twarzy dotyczy nie tylko miejsc publicznych, lecz wszystkich miejsc poza miejscem zamieszkania lub stałego pobytu. Stosowanie go mogłoby prowadzić zatem do sytuacji w których przebywając np. w swoim mieszkaniu, które nie stanowi naszego miejsca stałego pobytu zobowiązani bylibyśmy nosić maseczkę. Pojawia się również trudności w egzekwowaniu w/w obowiązku w ramach przepisu art. 54 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy nierespektowania zakazów w miejscach publicznych. Powyższe niefortunne uregulowanie wymagało doprecyzowania.

Kolejny projekt.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z treścią proponowanej zmiany od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego, w których poruszają się osoby  niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w miejscach ogólnodostępnych (na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach);
  • na terenach zieleni ( parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach), a także na terenie plaż;
  • na terenach leśnych, (na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania);

Jak wynika z proponowanej zmiany nie tylko maseczką możemy zakrywać nos i usta. Możemy do tego użyć także części odzieży (np. szalika, kołnierza swetra, golfu ) albo też stosować przyłbicę.

Zgodnie z proponowaną zmianą, nie ma obowiązku zakrywania twarzy w sytuacji:

  • poruszania się osób wspólnie zamieszkujących samochodem przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • dzieci poniżej 2 lat;
  • osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nos z powodu z trudności w oddychaniu;
  • osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia twarzy

Wprowadzono również zapis, zgodnie z którym w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione można żądać odkrycia ust i nosa.

Rozporządzenie z dnia 15.04.2020 r.

Ostatecznie w dniu 15 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 673.

Zgodnie z tą regulacją od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych – tj. m.in. na drogach i placach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), na terenie nieruchomości wspólnych.

Obowiązku zakrywania ust i twarzy nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, do ukończenia 4 roku życia;

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub niesamodzielności. Co ważne okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu , zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Obowiązek odkrycia ust i nosa w czasie legitymowania.

Każda osoba ma jednak obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.