Darowizna dla dziecka, przed czy po zawarciu związku małżeńskiego?

.

Nierzadko rodzice, których dziecko zakłada rodzinę, zastanawiają się w jaki sposób najkorzystniej je zabezpieczyć. Po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność ustawowa małżeńska, a rodzice nie zawsze chcą darować nieruchomość małżonkowi ich dziecka

Majątek wspólny małżonków obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Natomiast inne przedmioty majątkowe, nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Powstanie wspólności małżeńskiej oznacza również, że każdy z małżonków ma prawo do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich. Ponadto w czasie trwania wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może też rozporządzać swoim udziałem.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują jakie przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego, a jakie w skład majątku osobistego. W szczególności do majątku wspólnego małżonków należą pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Jak natomiast wynika z treści art. 33 p. 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej oraz przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Zatem dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz dziecka, zarówno gdy odbywa się to przed jak i po zawarciu związku małżeńskiego, oznacza przeniesienie tego składnika do majątku osobistego dziecka.

Nie dzieje się tak tylko wówczas gdy darczyńca wyraźnie oświadczy że chce przenieść składnik majątkowy do majątku wspólnego małżonków.

Zaznaczyć przy tym należy, że dokonanie takiej darowizny nawet po zawarciu związku małżeńskiego nie wymaga zgody drugiego małżonka. Zgoda taka jest wymagana w sytuacji odpłatnego nabycia nieruchomości lub darowizny majątku wspólnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.