Jazda hulajnogą elektryczną. Przepisy prawa.

Hulajnoga elektryczna stała się bardzo popularnym środkiem transportu. Prawidłowe poruszanie się hulajnogą elektryczną w terenie miejskim lub podmiejskim wymaga jednak znajomości przepisów prawa.

Mowa tu o przepisach ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu obowiązującym od dnia 20.05.2021 r. Wówczas to zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy regulujące ruch hulajnóg elektrycznych, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 30.03.2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Hulajnoga elektryczna – bez siedzenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 2 p. 47b ustawy Prawo o ruchu drogowym hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Zatem nie jest uznawana za hulajnogę elektryczną hulajnoga elektryczna z zamontowanym siedzeniem. Taki pojazd może odpowiadać definicji motoroweru, o którym mowa w art. 2 p. 46 ustawy. Motorowerem nie można natomiast poruszać się po ścieżce rowerowej ani tym bardziej po chodniku. Mało tego motorower należy zarejestrować i opłacić obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Prędkość maksymalna – 20 km/h

Zgodnie z treścią przepisu art. 20 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h.

Należy jednak pamiętać, że kierujący hulajnogą elektryczną l korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu

Kto może kierować hulajnogą elektryczną?

Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną na drodze. Dziecko w wieku do 10 lat może kierować hulajnogą w strefie zamieszkania wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Dzieci, które nie są pełnoletnie, a ukończyły 10 rok życia mogą kierować hulajnogą elektryczną po uzyskaniu karty rowerowej. Kierowanie hulajnogą przez osoby, które nie ukończyły 18 lat jest możliwe także dla osób posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o Kierujących pojazdami: Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, lub pojazdem zaprzęgowym.

Zasady ruchu hulajnogą elektryczną.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek:

  1. Korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
  2. W razie braku powyższych ma obowiązek korzystać z jezdni na której występuje ograniczenie do 30 km/h;
  3. Dopiero w razie braku powyższych może korzystać z drogi dla pieszych (chodnik);

Sporne pozostaje korzystanie przez kierującego hulajnogą elektryczną z jezdni, na której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, pasa ruchu dla rowerów oraz drogi dla pieszych.

Kierujący hulajnogą elektryczną nie może ciągnąć lub holować innych pojazdów, przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Zabrania się także ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną.

Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu z wyjątkiem gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ponadto zabrania się kierującemu hulajnogą elektryczną jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz czepiania się pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.