Przerwa w karze z powodu COVID – 19.

0

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19, niezależnie od przesłanek wskazanych w Kodeksie karnym wykonawczym, możliwe jest udzielenie skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Dotychczas wniosek o udzielenie przerwy mógł być uzasadniony jedynie chorobą psychiczną…