Nowe uprawnienia funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę w ruchu drogowym.

Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozporządzeni to określa przebieg kontroli w ruchu drogowym, a także nowe uprawnienia funkcjonariuszy oraz obowiązki osoby kontrolowanej.

Zatrzymania pojazdów dokonuje policjant umundurowany i nieumundurowany.

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia zatrzymywania pojazdów do kontroli może dokonywać policjant umundurowany oraz nieumundurowany. Jednakże policjant nieumundurowany może zatrzymać kierującego pojazdem wyłącznie w terenie zabudowanym. Jeżeli policjant jest nieumundurowany zobowiązany jest ponadto okazać legitymację służbową bez wezwania przez osobę kontrolowaną .

Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, zobowiązany jest podać kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Może jednak tego nie robić gdy do zatrzymania pojazdu:

  1. doszło w wyniku prowadzonych działań pościgowych lub
  2. co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa.

Zatrzymanie pojazdu w bezpiecznym miejscu.

Policjant zatrzymuje pojazd do kontroli w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu.

Wyjątkiem, od tej zasady jest sytuacja w której:

  1. do zatrzymania dochodzi w wyniku prowadzonych działań pościgowych lub
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pojazd może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego.

W razie zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem Policji przed przystąpieniem do kontroli musi włączyć niebieskie światło błyskowe.

Wejście do radiowozu tylko we wskazanych przypadkach.

Do pojazdu Policji uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w wyszczególnionych w rozporządzeniu przypadkach. Są to np.:

  1. udzielenie pomocy choremu lub rannemu,
  2. doprowadzenia do jednostki Policji lub izby wytrzeźwień, 
  3. poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek
  4. okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia.

Ręce na kierownicy.

W przypadku podania przez kontrolującego polecenia lub sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem zatrzymuje pojazd trzyma ręce na kierownicy.

Brak możliwości opuszczenia pojazdu bez zgody kontrolującego.

Kierujący pojazdem dopiero na polecenie kontrolującego wyłącza silnik pojazdu, włącza światła awaryjne, umożliwia mu dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe. Podkreślić trzeba, że zarówno kierujący pojazdem, jak i pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu za zezwoleniem kontrolującego.

Obowiązkowy odczyt drogomierza.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2020 r. kontrolujący obowiązany jest odczytać wskazania drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli także wówczas, gdy nie poddaje tego pojazdu sprawdzeniu stanu technicznego. Dokonując odczytu wskazania drogomierza pojazdu niezarejestrowanego, dokonuje się także ustalenia numeru VIN albo numeru podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu oraz danych technicznych o pojeździe. Dane dotyczące odczytu wskazania drogomierza kontrolujący przekazuje niezwłocznie do centralnej ewidencji pojazdów.

Funkcjonariusz może nie dokonywać odczytu drogomierza gdy prowadzone są zorganizowane działania kontrolne dot. badania na zawartość alkoholu, lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.