Zażalenie na klauzulę wykonalności.

0

Nie tak rzadko zdarzają się przypadki, wszczynania postępowania egzekucyjnego w oparciu o nakaz zapłaty, który tak naprawdę nigdy wcześniej nie został dłużnikowi skutecznie doręczony. Często takie nakazy wydane zostają w tzw. postępowaniu elektronicznym i dotyczą drobnych wierzytelności, zakupionych przez firmy…